Ваучери за храна

Предоставяните ваучери за храна са средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните.

Спрямо последните промени в сила от 01.07.2022г. ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени в рамките на квотата по чл. 58,
могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

Предимства на ваучерите на „Фидуция“ АД

  • В период на висока инфлация и растящи разходи най-доброто решение е съкращаване на разходите без това да доведе до загуба на  работна ръка са ваучерите за храна от „Фидуция“ АД
  • Увеличете покупателната способност на служителите си и повишете тяхната мотивация чрез ежемесечен бонус във формата на ваучери за храна  до 200 лв на служител
  • Ваучерте за храна са един от -най ефективните  и изпитани в корпоративната практика решения водещи до повишаване ефективността на служителите в компанията
  • По-добър имидж на компанията ви и по-голяма конкирентноспособност на пазара на труда в борбата за така важните за всеки успешен бизнес топ кадри

Как спестявате

Представяме и надлежен пример за това, което би спестило
Вашето предприятие, ако ползване нашите услуги:

Корпоративен данък                                                  20.00 лв.

Осигуровки за с-ка на работника                                                              27.56 лв.

Осигуровки за с-ка на работодателя                                                                                38.04 лв.

ДОД ( удържа се от работника ) – 10 % от  сумата след приспадане на личните осигуровки                                       17.24 лв.                             

Корпоративен данък                                                            20.00 лв.

Осигуровки за с-ка на работника                                     27.56 лв.

Осигуровки за с-ка на работодателя                               38.04 лв.

ДОД ( удържа се от работника ) – 10 % от  сумата след приспадане на личните осигуровки                                 17.24 лв.                             

Договориране

Нашият екип е много гъвкави и бихме могли в рамките на до два работни дни да подпишем договор с нов клиент и да започнем работа веднага.

За прекратяването на договрите работим с минимум един месец предизвестие.

Процедура по поръчка и доставка на ваучери

След подписване на договр с работодател процедура за поръчка е следната:

gradient

Всеки месец попълвате опростена заявка и я изпращате на електронният ни адрес.

Group 81

На база на тази заявка ние издаваме проформа фактура за плащане на номинала и комисионатта в рамките на 1 ден.

Group 85

След заплащане от ваша страна, в рамките на 5 работни дни ние ще доставим ваучерите на посоченият от вас адрес.