Тел./Факс:

+ 359 2 989 82 15

Фидуция АД

София, п.к. 1000. ул. Солунска №6, ет.2

office@fidutsia.com